Liên hệ

Thông tin người liên hệ
Họ và tên: Nguyễn Yến
Email: yen_hnp@bongcachnhiet.com
Số di động:
Số cố định:
Chat Yahoo:
Chat Skype:
Làm việc tại phòng:
Công việc:
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Thông tin liên hệ với công ty
Chat với gian hàng
;